Alles wat er gebeurt, wordt bijgehouden in de Nixxis database. De historische database bevat gegevens met alle informatie over wat agents gedaan hebben, wat er gebeurde met de diverse klantcontacten en hoe deze werden afgesloten/gekwalificeerd (qualifications). Alles wordt weggeschreven in een open database. Dit geeft de flexibiliteit aan de Reportingtool van Nixxis.

Rapportages op maat

Er kan gebruik gemaakt worden van voorgedefinieerde rapporten, maar ook van eigen opgestelde rapporten, dankzij de historie-database die volledig open is voor eindgebruikers. Men kan dus de eigen rapportingstool aansluiten op de historie-database. Zo worden rapporten op maat gemaakt en kunnen deze ingezet worden voor specifieke doeleinden. Het is dus niet zo dat alleen voorgedefinieerde rapportages kunnen worden gedraaid, maar er kan ook voldaan worden aan de wensen en eisen die de gebruiker hieraan stelt. Bijvoorbeeld voor een tijdelijk project kan er een speciale rapportage opgezet worden, die later niet meer van pas hoeft te komen.

Zo kunnen er een rapportages worden gemaakt van de scores van agents op een campaign, wat handig is bij zowel inbound als outbound trajecten. Ook is er inzage in de online tijden van agents, hoe lang zij met pauze zijn geweest en wat de tijd was dat zij nodig hadden om de gesprekken te verwerken. Tevens kunnen SLA rapporten worden gedraaid, kwalificatie rapporten en aantallen gesprekken en de duur hiervan per campaign of per agent.

Doelstellingen bereiken

Door al deze mogelijkheden in rapportages wordt het stukken makkelijker doelstellingen in kaart te brengen, te formuleren en te behalen. Dagelijks, zelfs per of op het moment, kan er worden aangestuurd waar nodig. De rapportage interface is kortom een verslaggeving van de activiteiten, interacties en gevolgen. Nixxis stelt hoge eisen aan de vorm van de rapportages, zodat via een duidelijke opzet en vormgeving, de uitvoering van het rapport direct inzichtelijk en overzichtelijk is. Rapportages kunnen tevens worden ge-exporteerd in verschillende soorten bestanden en worden verstuurd aan diverse gebruikers als bijvoorbeeld een dag-rapportage.

ContactCare: “Door de reportages van Nixxis te gebruiken, kunnen wij efficiënter en effectiever sturing geven aan de projecten en ons team.”